Skip to main contentΠροορισμός

Προορισμός της Κλινικής είναι η διδασκαλία και η έρευνα στο γνωστικό αντικείμενο της Νευροχειρουργικής, καθώς επίσης η πρόληψη, διάγνωση και χειρουργική θεραπεία των παθήσεων του νευρικού συστήματος.

Αναλυτικότερα οι δραστηριότητες της Κλινικής καλύπτουν:

  1. τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σε ότι αφορά το αντικείμενο της Νευροχειρουργικής. Στα πλαίσια αυτά συμπεριλαμβάνεται η προπτυχιακή θεωρητική και πρακτική διδασκαλία του μαθήματος της Νευροχειρουργικής στους φοιτητές του Ιατρικού Τμήματος, η ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων, η διεξαγωγή έρευνας και οι διδακτορικές διατριβές,
  2. τη μετεκπαίδευση των Ελλήνων Νευροχειρουργών στα πλαίσια των μετεκπαιδευτικών μαθημάτων της Ελληνικής Νευροχειρουργικής Εταιρείας (ΕΝΧΕ) με ετήσια εφηρμοσμένα σεμινάρια,
  3. τη συνεργασία με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα της Ελλάδας και του Εξωτερικού με την πρόσκληση Επισκεπτών Καθηγητών και την εκπαίδευση φοιτητών και ιατρών των ιδρυμάτων αυτών,
  4. την εκπαίδευση νοσηλευτών,
  5. τη συμμετοχή στα μετεκπαιδευτικά προγράμματα άλλων Κλινικών,
  6. την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και διαλέξεων και
  7. την παροχή πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας περίθαλψης σε ασθενείς που πάσχουν από νοσήματα που άπτονται του αντικειμένου της Νευροχειρουργικής, στα πλαίσια του Εθνικού Συστήματος Υγείας, καθώς και την εξυπηρέτηση διαφόρων κοινωνικών αναγκών και την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων που έχουν σχέση με το αντικείμενο της Νευροχειρουργικής.

Στόχοι

  1. Η υψηλού επιπέδου προπτυχιακή εκπαίδευση των φοιτητών στο μάθημα της Νευροχειρουργικής,
  2. Η υψηλού επιπέδου εκπαίδευση των ειδικευόμενων ιατρών στην ειδικότητα της Νευροχειρουργικής τόσο σε κλινικό όσο και σε θεωρητικό επίπεδο και
  3. Η έρευνα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σε συνεργασία με άλλες Κλινικές και εργαστήρια ή και άλλα Τμήματα του Α.Π.Θ. ή άλλων Πανεπιστημίων του εσωτερικού και εξωτερικού σε θέματα που άπτονται της Νευροχειρουργικής.

Ιστορική καταγραφή

Η Πανεπιστημιακή Νευροχειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ ιδρύθηκε στις 4-2-1966 με απόφαση της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. Σκοπός της ήταν να καλύψει όλη τη Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλία αποτελώντας τότε όχι μόνο την πρώτη Νευροχειρουργική Κλινική στη Βόρειο Ελλάδα, αλλά και την πρώτη Πανεπιστημιακή Κλινική σε όλη την Ελλάδα.

Πρώτος Διευθυντής διετέλεσε ο αείμνηστος Καθηγητής Βασίλειος Γριπονησιώτης και η εγκατάσταση της Κλινικής έγινε τον Οκτώβριο του 1966 στον 1ο όροφο της παλαιάς πτέρυγας του Νοσοκομείου Α.Χ.Ε.Π.Α.

Άρχισε την λειτουργία της προσφέροντας νευροχειρουργικές υπηρεσίες στην αντιμετώπιση των κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων, των αιματωμάτων, των όγκων του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού και εφαρμόζοντας για πρώτη φορά διαγνωστικές μεθόδους όπως η κοιλιογραφία, η πνευμοεγκεφαλογραφία, η αγγειογραφία και η μυελογραφία. Την περίοδο αυτή αρχίζουν να εκπαιδεύονται στη Νευροχειρουργική νέοι ιατροί και να αναγορεύονται οι πρώτοι διδάκτορες και υφηγητές.

Από το 1974 μέχρι το 1976 διηύθυνε την Κλινική ο αείμνηστος Καθηγητής Γεώργιος Ταυρίδης και συνέχισε τις μεγάλες προσπάθειες καθιέρωσης της, μέσα στις δύσκολες συνθήκες της εποχής εκείνης.

Το 1976 Διευθυντής της Κλινικής ανέλαβε ο Καθηγητής κ. Γεώργιος Φόρογλου που παρέμενε σ’ αυτήν μέχρι το 1999. Η περίοδος αυτή υπήρξε ιδιαίτερα γόνιμη και παραγωγική. Η Κλινική επανδρώθηκε με εξειδικευμένους νευροχειρουργούς που έφεραν νέες ιδέες και νέες τεχνολογικές εξελίξεις από την Ευρώπη και την Αμερική όπου είχαν μετεκπαιδευτεί. Το έργο της Κλινικής αναβαθμίστηκε και έφθασε να αποτελεί σημείο αναφοράς για τη νευροχειρουργική της Ελλάδας.

Από το 1999 μέχρι το 2005 Διευθυντής της διετέλεσε ο Καθηγητής κ. Βασίλειος Κοντόπουλος, ο οποίος συνέβαλε με την ανάπτυξη της χειρουργικής της επιληψίας, την καθιέρωση των ελάχιστα επεμβατικών χειρουργικών τεχνικών και της νευροενδοσκόπησης καθώς και ειδικών σεμιναρίων, στην παραπέρα εξύψωση του έργου και του κύρους της Κλινικής.

Από το 2006 μέχρι και τον Οκτώβριο του 2008 Διευθυντής της Κλινικής ήταν ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Παναγιώτης Σελβιαρίδης, οποίος εξελέγη στη συνέλευση του Τομέα Νευροεπιστημών και πέτυχε την αναγνώριση της σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ καθιερώθηκε και η ενδοαυλική αντιμετώπιση των αγγειακών παθήσεων του εγκεφάλου.

Από το Νοέμβριο του 2008 μέχρι σήμερα ως Διευθυντής υπηρετεί ο Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Πολυζωίδης, ο οποίος δίνει έμφαση στο ερευνητικό έργο της Κλινικής.

Από την Κλινική προήλθαν:
3 Πρόεδροι ΕΝΧΕ, οι κ.κ. Καθηγητής Γ. Φόρογλου, Καθηγητής Β. Κοντόπουλος, Αν. Καθηγητής Π. Σελβιαρίδης
4 Διευθυντές Κλινικών, οι κ.κ. Καθηγητής Α. Καραβέλης, Καθηγητής Φ. Τσιτσόπουλος, Αν. Καθηγητής Μ. Φυλακτάκης και Καθηγητής Κ. Πολυζωίδης.

Η Κλινική είχε και έχει ενεργό δράση στην ευρωπαϊκή νευροχειρουργική κοινότητα με Αντιπρόεδρο της EANS (European Association of Neurosurgical Societies) και Πρόεδρο του Training Committee τον Καθηγητή κ. Γ. Φόρογλου. 3 μέλη της Κλινικής απετέλεσαν ή αποτελούν μέλη Επιτροπών της EANS: Training Committee Καθηγητής Κ. Πολυζωίδης, Research Committee Αν. Καθηγητής Π. Σελβιαρίδης, Education Comitteee Λέκτορας Ν. Φόρογλου, ενώ ο Επίκουρος Καθηγητής κ. Ι. Μάγρας από το 1994 μέχρι το 1996 ήταν μέλος της Training Committee ως εκπρόσωπος των εκπαιδευομένων της Ν. Ευρώπης.

Η ταυτότητα της Κλινικής

Η Κλινική στεγάζεται στον 6ο όροφο της νέας πτέρυγας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ. Αποτελείται από χειρουργεία, θαλάμους νοσηλείας, γραφεία: Διευθυντού, ιατρών, γραμματείας και βιβλιοθήκη.

Το χειρουργείο περιλαμβάνει δύο αίθουσες άσηπτων χειρουργείων, στα γενικά χειρουργεία του ΑΧΕΠΑ.

Η νοσηλευτική μονάδα συνίσταται από το γραφείο της Προϊσταμένης της νοσηλευτικής υπηρεσίας, της στάσης των αδελφών, τον θάλαμο αλλαγής και τους θαλάμους νοσηλείας ασθενών 10 τρίκλινους, 1 μονόκλινο, 1 παιδιατρικό και 1 θάλαμο αυξημένης φροντίδας.

Τα περιστατικά που χρειάζονται Εντατική Μονάδα εξυπηρετούνται από τα κρεβάτια των δύο Μονάδων Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, καθώς και των Εντατικών Μονάδων των Χειρουργικών Κλινικών του Νοσοκομείου μας.

Στους χώρους των Εξωτερικών Ιατρείων του Νοσοκομείου λειτουργεί Εξωτερικό Ιατρείο Νευροχειρουργικής 3 φορές την εβδομάδα, τα δε επείγοντα περιστατικά εξυπηρετούνται στις εγκαταστάσεις των Επειγόντων Εξωτερικών Ιατρείων του Νοσοκομείου.

Στο δεύτερο υπόγειο του παλαιού κτιρίου λειτουργεί το πειραματικό εργαστήριο της Κλινικής.

Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελείται από 5 μέλη ΔΕΠ (2 Καθηγητές, 1 Αναπληρωτής Καθηγητής και 2 Επίκουροι Καθηγητές).

Στο ιατρικό προσωπικό της Κλινικής περιλαμβάνονται επίσης 1 Διευθυντής Ε.Σ.Υ. και 1 Επιμελητής Α΄ ΕΣ.Υ.

Στο μη ιατρικό προσωπικό, περιλαμβάνονται 1 Γραμματέας, η Προϊσταμένη της Κλινικής, 12 Νοσηλεύτριες – ες και 1 κλητήρας.

Κατευθύνσεις δραστηριοτήτων είναι η διδασκαλία της Νευροχειρουργικής σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, η κλινικοεργαστηριακή έρευνα και η νοσηλεία των νευροχειρουργικών ασθενών

Διεύθυνση της Κλινικής

Ο Διευθυντής της Κλινικής έχει την γενική εποπτεία της εκπαίδευσης των φοιτητών και ειδικευομένων, όπως και της λειτουργίας του εργαστηρίου και της νοσηλείας των ασθενών.

Γραμματειακή υποστήριξη

Η Κλινική έχει μη πανεπιστημιακή γραμματειακή υποστήριξη από την κα Άννα Δούσκα ΔΕ Διοικητικού/Λογιστικού υπαλλήλου Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, υπεύθυνη για τα διοικητικά και οικονομικά θέματα, για τις γνωματεύσεις των ασθενών και των φοιτητικών ζητημάτων καθώς και για τη γραμματειακή υποστήριξη των μελών ΔΕΠ
Τηλέφωνα: 2310 994692 & 2310 993227
Fax: 2310 994708
E-mail: nsahepa@med.auth.gr

Κατανομή Προσωπικού και Αρμοδιότητες

Γενική ευθύνη και εποπτεία: Διευθυντής Κλινικής, Καθηγητής Κ. Πολυζωίδης
Ειδικές ευθύνες και αρμοδιότητες: Συμμετέχει εκ περιτροπής όλο το προσωπικό της Κλινικής

Κλινικό έργο:
Γενικός υπεύθυνος: Διευθυντής Κλινικής, Καθηγητής Κ. Πολυζωίδης
Θάλαμοι ασθενών: Εκ περιτροπής όλο το οργανικό προσωπικό της Κλινικής

Αρχείο – Εκπαιδευτικό υλικό – Εξοπλισμός

Στην Κλινική διατηρείται ηλεκτρονικό αρχείο φακέλων της νοσηλείας των ασθενών.

Για τη διδασκαλία των φοιτητών και ειδικευομένων λειτουργεί το σύστημα διαδραστικής εκπαίδευσης “classroom perfomance system (CPS)” που εξασφαλίζει τη συνεχή αμφίδρομη επικοινωνία διδάσκοντα-διδασκομένου, στην εκπαίδευση των ειδικευομένων και των φοιτητών.

Να σημειωθεί ότι η Κλινική μας είναι η μόνη Ελληνική Νευροχειρουργική Κλινική με ευρωπαϊκή πιστοποίηση, επειδή καλύπτει το συνολικό φάσμα των σύγχρονων νευροχειρουργικών επεμβάσεων (ογκολογία, τραυματιολογία, αγγειακές παθήσεις [χειρουργική και ενδοαυλική αντιμετώπιση] στερεοταξία, λειτουργική νευροχειρουργική, ενδοσκοπικές τεχνικές, εκφυλιστικές παθήσεις σπονδυλικής στήλης με ή χωρίς τοποθέτηση υλικών σπονδυλοδεσίας, περιφερικά νεύρα, παιδονευροχειρουργική).

Βιβλιοθήκη

Λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη στο χώρο της Κλινικής, προσπελάσιμη όλες τις πρωινές ώρες στους ιατρούς και τους ασκούμενους φοιτητές (υπεύθυνος ο κ. Α. Σπηλιωτόπουλος).

Ιατρική Σχολή

Δορυφορική άποψη από το Google. Κλικ για μεγέθυνση.

Οδοί

Πως θα μας βρείτε. Κλικ για χάρτη

Αστικά Λεωφορεία