Εισαγωγή

Η ιστοσελίδα αυτή αποτελεί μέσο πληροφόρησης και  επικοινωνίας του Τμήματος κλινικής ενδοκρινολογίας και μεταβολισμού της Α' Παθολογικής κλινικής του ΑΠΘ και απευθύνεται σε γιατρούς, φοιτητές και ασθενείς που επιθυμούν να πληροφορηθούν ή να εξυπηρετηθούν από αυτό.

Parting Words (copyright, contact information, etc.)