ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ


ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΓΡΑΠΤΟ ΛΟΓΟ

1. http://www.iei.uiuc.edu/structure/structure1/salzmann_index.html#grammar

2. http://webster.commnet.edu/grammar/

3. http://webster.commnet.edu/sensen/

4. http://www.utoronto.ca/hswriting/hitparade.htm

5. http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/grammar.htm

6. http://www.english-zone.com/grammar/index.html

7. http://busboy.sped.ukans.edu/%7Eallenq/netgrammar/Units/menu.html


ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ

1. http://www.edict.com.hk/vlc/comp/readcomp.htm

2. http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/330/reading/index.htm

3. http://www.nytimes.com/learning/students/index.html

4. http://www.manythings.org/voa/

5. http://www.voycabulary.com/


ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

1. http://www.iei.uiuc.edu/LCRA/

2. http://www.fhradio.org/archives.html

3. http://www.brainpop.com/

4. http://www.wrn.org/ondemand/


Πίσω / Πίσω στην Αρχική Σελίδα