ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ


ψείρα louse
ψευδαισθησιογόνος hallucinogen
ψευδάργυρος zinc
ψηλάφηση palpation
ψύλλος flea
ψυχανάλυση psychoanalysis
ψυχιατρική psychiatry
ψυχικός mental, psychic
ψυχοπάθεια mental disorder

 

Επιστροφή