ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ


πάγκρεας pancreas
παγκρεατίνη pancreatin
παγκρεατίτις pancreatitis
πάθηση disease
παθογένεια pathogenesis
παθογένεση pathogenesis
παθογόνος pathogen
παθολογία internal medicine
παθολογικός pathologic
παθολόγος internist
παιδιατρική pediatrics
παλάμη palm
παλμός beat
πανίδα fauna
πανικός panic
πανώλη plague
παραγωγικός productive
παράγωγο derivative
παράγων agent, factor
παράδοξο paradox
παραθείο parathion
παράθεση apposition
παραθυρεοειδής parathyroid
παραϊνιακός paroccipital
παραίσθηση hallucination, illusion
παραισθησία paresthesia
παραισθησιογόνος hallucinogen
παρακάμπτω shunt, by pass
παράκαμψη by pass
παρακαταθήκη reserve
παρακέντηση paracentesis
παραλήρημα delirium
παραλλαγή variation
παράλυση palsy, paralysis
παράμεσος ring, finger
παράμετρος parameter
παραμόρφωση deformity
παράνοια paranoia
παράπλευρος collateral
παραπληγία paraplegia
παραρρινοκολπίτις sinusitis
παράσιτο parasite
παραφίνη paraffin
παρεγκεφαλίδα cerebellum
παρέγχυμα parenchyma
παρειό cheek
παρέμβαση intervention
παρεντερικός parenteral
παρθενικός υμένας hymen
παρθένος virgin
παρκινσονισμός parkinsonism
παροξυσμός paroxysm, seizure
παρόρμηση impulse
παρορμητικότητα impulsion
παροχέτευση drainage
παροχή output
παρυφή margin
παρωτίδα parotid
παρωτίτις mumps, parotitis
παχυσαρκία obesity
πείραμα experiment
πέλμα sole
πενικιλλίνη penicillin
πεολειξία fellation
πέος penis
πεπτίδιο peptide
περιβάλλον environment
περίβλημα envelope
περιγεγραμμένος circumscribed
περιγεννητικός perinatal
περίγραμμα profile
περιεσφιγμένος incarcerated
περιεχόμενο content
περικάρδιο pericardium
περίληψη abstract
περίνεο perineum
περιοδικότητα periodicity
περίοδος period, term
περιόστεο periosteum
περιοχή area, region
περισταφυλικός peristaphyline
περιστροφή rotation
περιτομή circumcision
περιτόναιο peritoneum
περιτονία fascia
περιχειρίδα cuff
περόνη fibula
πεταλεκτομή laminectomy
πέταλο lamina
πέψη digestion
πήγμα clot, coagulum
πηγνύω coagulate
πήξη coagulation
πηρομέλεια peromelia
πίεση pressure, stress
πιεσόμετρο manometer
πίνακας table
πίντα pint
πίσσα pitch, tar
πιτυρίδα dandruff
πλάγιος lateral
πλάκα plaque, plate
πλακούντας placenta
πλάσμα plasma
πλάσμα (αίματος) bloodplasma
πλασματοκύτταρο plasma cell
πλατυποδία flatfoot
πλέγμα plexus
πλευρά aspect, rib
πλευρίτις pleurisy, pleuritis
πλύση εγκεφάλου brainwashing
πνεύμονας lung
πνευμονία pneumonia
πνευμονικός pneumonic, pulmonary
πνιγμός drowning, suffocation
πόα herb
ποδάγρα gout, podagra
πόδι foot, pes
ποδιατρική podiatry, chiropody
ποδίατρος chiropodist, podiatrist
ποικιλία variety
πολικότης polarity
πολιομυελίτις poliomyelitis
πολλαπλασιασμός proliferation
πόλος pole
πολυπεπτίδιο polypeptide
πολύποδας ρolyp
πολυσακχαρίτις polysaccharide
πολφός ρulρ, pulpa
πόλωση polarization
πονόλαιμος sore throat
πόνος dolor, pain
ποντικός mouse
ποραδενίτις poradenitis
πόρος meatus, pore
πορώδης porous
πόσιμος potable
ποσολογία posology
ποσοστό rate
πους pes
πρακτική practice
πρηνής prone
προβιταμίνη provitamin
προβολή projection
προγεννητικός prenatal
προγηρία presenility, progeria
προγναθικός premaxillary
πρόγνωση prognosis
προγόμφιος premolar
προδιάθεση predisposition
προεγχειρητικός preoperative
προέλευση origin
προεμμηνορρυσιακός premenstrual
προθανάτιος antemortem
προϊόν product
προληπτικός preventive
προσάγω adduct
προσαγωγός afferent
προσαρμογή adaptation
προσβολή attack
προσδιορισμός determination
προσέγγιση approach
προσήλωση adherence, fixation
πρόσθεση prosthesis
προσκόλληση adherence, adhesion
προσρόφηση adsorption
προστατευτικός protective
προστάτης prostate
προστόμιο vestibule
πρόσφυση insertion
προσωπικό staff
προσωπικότητα personality
πρόφαση prophase
προφίλ profile
προφορικός oral
προφυλακτικό condom
πρωκτικός anal
πρωκτός anus
πρωτείνη protein
πρωτόγονος primitive
πρωτόκολλο protocol
πρωτόπλασμα protoplasm
πτερύγιο του ωτός auricle
πτητικός volatile
πτύελα sputum
πτώμα cadaver
πύελος pelvis
πυκνότητα density
πυλαίος portal
πύο pus

 

Επιστροφή