ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ


ταξινόμηση classification
ταυρίνη taurine
ταυτοποίηση identification
ταυτότητα identity
ταχυκαρδία tachycardia
ταχύπνοια tachypnea
τελόφαση telophase
τεμάχιο segment
τένοντας tendon
τερηδόνα caries
τέτανος tetanus
τεταρταίος quartan
τετρακέφαλος quadriceps
τετρακυκλίνη tetracycline
τετραπληγία tetraplegia
τεχνητός artificial
τεχνικός technician
τήξη fusion
τιμή rate, value
τμήμα section, segment
τοκετός delivery, labor
τομέας incisor, section
τομογραφία tomography
τονικός tonic
τοξικολογία toxicology
τοξικός toxic
τοξικότητα toxicity
τοξιναιμία toxemia
τοξίνη toxin
τόξο arc, arch, curvature
τοπικός topical, local
τόπος locus, region, site
τραυλισμός stammering
τραύμα injury, trauma, wound
τραυματισμός trauma
τραυματολογία traumatology
τραχεία trachea
τραχειοτομή tracheotomy
τράχηλος cervix, neck
τρήμα foramen, hiatus
τριβή friction, rub
τριγλυκερίδιο triglyceride
τρικέφαλος triceps
τρίχα hair, pilus
τριχοειδές capillary
τριχομονόδα trichomonad
τροκάρ trocar
τροποποίηση modification
τρόπος mode
τροφοφόρος nutrient
τρυπανισμός trephination
τύπος type
τυφλό έντερο cecum
τύφλωση blindness, typhlosis
τυφοειδής typhoid
τύφος typhus

 

Επιστροφή