ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ


θάλαμος chamber, ward
θαλασσαιμία thalassemia
θαλιδομίδη thalidomide
θάλλιο thallium
θανατηφόρος mortal
θειαμίνη thiamine
θειϊκό οξύ sulfuric acid
θειϊκός sulfate
θεραπευτική therapeutics
θεραπευτικός therapeutic
θερμογένεση thermogenesis
θερμίδα calorie
θερμοδιάχυση thermodiffusion
θερμοδυναμική thermodynamics
θερμοπληξία heatstroke
θέση position, site, situs
θετικός positive
θεωρία theory
θηλασμός breast-feeding, lactation
θηλαστικό mammal
θηλή nipple, papilla
θνησιμότης mortality, death rate
θνητός mortal
θρεπτικός nutrient, nutritious
θρέψη nutrition
θρόμβωση thrombosis
θυγατρικός daughter
θυλάκιο follicle
θυλακίτις bursitis, folliculitis
θύλακας bursa, pouch, sac
θυροξίνη thyroxine
θώρακας chest, thorax
θωρακικός thoracic
θωρακοπλαστική thoracoplasty

 

Επιστροφή