ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ


ωάριο ovum
ωλένη ulna
ωμοπλάτη scapula
ωοθήκη ovary
ωορρηξία ovulation
ωτίον του κόλπου auricle
ωχρότητα pallor

 

Επιστροφή