ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ


χαλαζίας quartz
χαλάρωση relaxation
χαλκός copper
χάπι pill
χασίς hashish
χάσμα gap
χείλος lip
χειροπρακτική chiropractic
χειρουργός surgeon
χειρουργική surgery
χημειοθεραπεία chemotherapy
χημικός chemical, chemist
χιτώνας coat, tunica, pallium
Χλαμύδια Chlamydia
χλωρίδα flora
χλώριο chlorine
χλωριούχος chloride
χολέρα cholera
χολή bile
χοληδόχος κύστη gallblader
χοληστερόλη cholesterol
χόνδρος cartilage
χορεία chorea
χόριο corium, dermis
χόρτο herb
χορτοφάγος vegetarian
χρόνιος chronic
χρωματίδη chromatid
χρωμόσωμα chromosome
χρώση pigmentation
χρωστική dye, pigment, stain
χωλός lame
χωρητικότητα capacity

 

Επιστροφή