GLOSSARY


cadaver πτώμα
caffeine καφεϊνη
calcification ασβεστοποίηση
calcium ασβέστιο
calf, sura γαστροκνημία
caliber διαμέτρημα
calibration ρύθμιση
calorie θερμίδα
canal, tube σωλήνας
cancer καρκίνος
candidiasis καντιντίαση
Cannabis Κάνναβις
capacity χωρητικότητα
capillary τριχοειδές
carbohydrate υδατάνθρακας
carbon άνθρακας
carbonate ανθρακικός
carbonic acid ανθρακικό οξύ
carboxyl καρβοξύλιο
carboxylic acid καρβοξυλικό οξύ
carcinogen καρκινογόνος
carcinoma καρκίνωμα
cardiac καρδιακός
cardiogram καρδιογράφημα
cardiography καρδιογραφία
cardiology καρδιολογία
cardiomegaly καρδιομεγαλία
cardiopathy καρδιοπάθεια
caries τερηδόνα
carpus, wrist καρπός
carrier, vector φορέας
cartilage χόνδρος
cascade, cataract καταρράκτης
casein κασεϊνη
cast, mold εκμαγείο
castrate ευνουχίζω
castration ευνουχισμός
casualty δυστύχημα
catabolism καταβολισμός
cathartic, laxative καθαρτικός
catheter καθετήρας
catheterization καθετηριασμός
cautery καυτηρίαση
cecum τυφλό έντερο
cell κύτταρο
cellulitis κυτταρίτις
cellulose κυτταρίνη
centigrade εκατονταβάθμιος
centrifugation φυγοκέντρηση
centrifuge, efferent φυγόκεντρος
centriole κεντριόλιο
centrosome κεντρόσωμα
cerebellum παρεγκεφαλίδα
cerebral εγκεφαλικός
cerebrotomy εγκεφαλοτομία
cervix, neck τράχηλος
chain αλυσίδα
chamber, ward θάλαμος
chart, diagram, graph διάγραμμα
cheek παρειό
chemical, chemist χημικός
chemotherapy χημειοθεραπεία
chest, thorax θώρακας
chickenpox, varicella ανεμευλογιά
chill, rigor ρίγος
chin, mentum γέvειο
chiropodist, podiatrist ποδίατρος
chiropractic χειροπρακτική
Chlamydia Χλαμύδια
chloride χλωριούχος
chlorine χλώριο
cholera χολέρα
cholesterol χοληστερόλη
chorea χορεία
chromatid χρωματίδη
chromosome χρωμόσωμα
chronic χρόνιος
cilia βλέφαρα
ciliary, palpebralis βλεφαριδικός
circumcision περιτομή
circumscribed περιγεγραμμένος
cirrhosis κίρρωση
clasp, hook άγκιστρο
classification ταξινόμηση
clavicle κλείδα
clawfoot γαμψοποδία
climax κορύφωση
clinic κλινική
clinical κλινικός
clitoris κλειτορίδα
clone κλώνος
clot, coagulum πήγμα
coagulate πηγνύω
coagulation πήξη
coat, tunica, pallium χιτώνας
cobalt κοβάλτιο
cocaine κοκαίνη
coccyx κόκκυγας
codeine κωδείνη
coefficient συντελεστής
cohesion συνοχή
coil σπείρα
coitus, copulation συνουσία
cold κρυολόγημα
collagen κολλαγόνο
collateral παράπλευρος
colon κόλον
colonoscopy κολονοσκόπηση
colony αποικία
colporrhaphy κολπορραφή
column δέσμη
coma κώμα
comatose κωματώδης
commissure, ligament σύνδεσμος
complaint ενόχλημα
complement συμπλήρωμα
complex σύμπλεγμα
complication επιπλοκή
compound, union ένωση
concave κοίλος
conceive συλλαμβάνω
concentrate συγκεντρώνω
concept έννοια
conception σύλληψη
concussion διάσειση
condom προφυλακτικό
conduction αγωγή
condyloma, wart κονδύλωμα
confusion σύγχυση
congenital συγγενής
congestion συμφόρηση
congestion, hyperemia υπεραιμία
conjugation σύζευξη
conservative συντηρητικός
consience συνείδηση
constant σταθερά
constant σταθερός
constipation δυσκοιλιότητα
consumption κατανάλωση
contact επαφή
content περιεχόμενο
contraceptive αντισυλληπτικός
contraction σύσπαση
contraction, systole συστολή
contraindication αντένδειξη
control έλεγχος
convaIescence ανάρρωση
convulsion, spasm σπασμός
coordination συντονισμός
copper χαλκός
cord λώρος
corium, dermis χόριο
corn, oil καλαμποκέλαιο
cornea κερατοειδής χιτώνας
cornu, horn κέρας
coronary στεφανιαίος
coroner ιατροδικαστής
corpuscle, particle σωματίδιο
correction διόρθωση
correlation συσχέτιση
correspondence αντιστοιχία
corrosive διαβρωτικός
cortex φλοιός
cortisol κορτιζόλη
cosmetic καλλυντικό
cough βήχας
cough βήχω
cowpox δαμαλίτις
cramp κράμπα
cranium, skull κρανίο
crease, ruga ρυτίδα
crest ακρολοφία
criminal abortion άμβλωση
crutch βακτηρία
cuff περιχειρίδα
culture καλλιέργεια
cure, healing ίαση
current ρεύμα
curvature καμπυλότης
cutaneous δερματικός
cutis, skin δέρμα
cybernetics κυβερνητική
cyclosporine κυκλοσπορίνη
cyst, bladder, vesica κύστη
cystic, vesical κυστικός
cystine κυστίνη
cystoid κυστεοειδής
cytoplasm κυτόπλασμα
cytoplasm κυτταρόπλασμα
cytosine κυτοσίνη

 

Back