ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ  

  

Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών

Η ξένη γλώσσα στην Ιατρική Σχολή διδάσκεται στα τέσσερα πρώτα εξάμηνα σπουδών.

Στα Α’ και Β’ εξάμηνα τα μαθήματα “Ξένη Γλώσσα Ι” και “Ξένη Γλώσσα ΙΙ” είναι επιλεγόμενα και διδάσκονται δύο (2) ώρες την εβδομάδα.

Στα Γ’ και Δ’ εξάμηνα τα μαθήματα “Ξενόγλωσση Ιατρική Ορολογία Ι” και “Ξενόγλωσση Ιατρική Ορολογία ΙΙ” είναι υποχρεωτικά  και διδάσκονται τρεις (3) ώρες την εβδομάδα.

Οι βαθμοί επιτυχίας του κάθε μαθήματος υπολογίζονται ξεχωριστά στο γενικό βαθμό του πτυχίου (δεν συμψηφίζονται). 

 

Οι φοιτητές/τριες έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε τέσσερις  γλώσσες:

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ

 

Αγγλική Έκδοση

 

***********************************************************************************************

©  2002 Τμήμα Ξένων Γλωσσών Ιατρικής Σχολής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

     Ο παρών δικτυακός τόπος δημιουργήθηκε και ενημερώνεται από τον Απόστολο Τσιάλη tsapo@med.auth.gr

    Τελευταία ενημέρωση: 19 Οκτωβρίου 2008