ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

                   

                


Διδακτικό Προσωπικό Γλωσσάριο Ηλεκτρονικά Λεξικά Γλωσσική Εξάσκηση Εξετάσεις Γλωσσομάθειας Εργασίες Χρήσιμες Συνδέσεις Αρχική Σελίδα

 

Τα επιλεγόμενα και υποχρεωτικά μαθήματα της Αγγλικής γλώσσας διδάσκεται από 1 μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. κλάδου Ι( Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό).

Τα μαθήματα διεξάγονται στην αίθουσα διδασκαλίας ξένων γλωσσών η οποία βρίσκεται δίπλα στο γραφείο Ξένων Γλωσσών.

Η αίθουσα διαθέτει συσκευή τηλεόρασης, βίντεο και βιντεοπροβολέα.

Σκοποί του μαθήματος:

1. Εισαγωγή στην ιατρική ορολογία

2. Διεύρυνση του γενικού λεξιλογίου

3. Εξοικείωση με αυθεντικά επιστημονικά κείμενα

4. Εισαγωγή στον ακαδημαϊκό γραπτό λόγο

5. Ανάπτυξη γλωσσικών ικανοτήτων με σκοπό την επικοινωνία σε ακαδημαϊκό

    περιβάλλον όπως ακαδημαϊκές σπουδές, πανεπιστήμια της αλλοδαπής,

    ερευνητικά κέντρα, ιατρικά συνέδρια κτλ.

6. Ενίσχυση της κατανόησης γραμματικών και μορφολογικών εννοιών

Διδακτικό Υλικό:

1. Εγχειρίδια ειδικά για την διδασκαλία της ιατρικής ορολογίας

2. Αυθεντικά κείμενα σχετικά με θέματα ιατρικής επιλεγμένα από έγκυρα

    επιστημονικά περιοδικά, συγγράμματα, το διαδίκτυο κ.α.

3. Εποπτικά μέσα διδασκαλίας όπως διαφάνειες, παρουσιάσεις βίντεο, CDs κ.α.

4. Ασκήσεις γραμματικής και μορφολογίας

5. Λεξικά  

 

Διδακτικό Προσωπικό Γλωσσάριο Ηλεκτρονικά Λεξικά Γλωσσική Εξάσκηση Εξετάσεις Γλωσσομάθειας Εργασίες Χρήσιμες Συνδέσεις Αρχική Σελίδα

 

 

Αγγλική Έκδοση

***********************************************************************************************

©  2002 Μονάδα Ξένων Γλωσσών Ιατρικής Σχολής - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

     Ο παρών δικτυακός τόπος δημιουργήθηκε και ενημερώνεται από τον Απόστολο Τσιάλη, μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π/Ι Αγγλικής Γλώσσας

    Τελευταία ενημέρωση: 19 Οκτωβρίου 2008