ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ


ΤΣΙΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Μαθήματα 

Δείγμα Τελικών Εξετάσεων 

Ανακοινώσεις

 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1988). Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γλωσσολογία στο Πανεπιστήμιο Reading, Ηνωμένο Βασίλειο (1992).

Σήμερα διδάσκει το μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας στα Α’ και Β’ εξάμηνα σπουδών και το μάθημα της Αγγλικής Ιατρικής Ορολογίας στα Γ’ και Δ’ εξάμηνα σπουδών. Είναι υπεύθυνος ανάπτυξης και συντήρησης της ιστοσελίδας του γραφείου ξένων γλωσσών στο διαδίκτυο. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συγκαταλέγεται η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και η αξιολόγηση της διδασκαλίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.  

E-Mail: tsapo@med.auth.gr

 

Αγγλική Έκδοση


Επιστροφή / Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα