Χρήσιμα έγγραφα

Τίτλοςαύξουσα ταξινόμηση
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Προϋποθέσεις έγκρισης διεξαγωγής επιστημονικής ερευνάς ή εκπόνησης διδακτορικής διατριβής Διδακτορικές διατριβές, Επιτροπή βιοηθικής και δεοντολογίας
ΠPOΓPAMMA EΞETAΣEΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 Εξετάσεις
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Διδακτορικές διατριβές
Δήλωση τριμελούς επιτροπής διδακτορικής διατριβής Διδακτορικές διατριβές, Επιτροπή βιοηθικής και δεοντολογίας
Δήλωση επιστημονικού υπεύθυνου Διδακτορικές διατριβές, Επιτροπή βιοηθικής και δεοντολογίας
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔ. ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Διδακτορικές διατριβές, Αιτήσεις
Αίτηση έγκρισης διεξαγωγής επιστημονικής ερευνάς ή εκπόνησης διδακτορικής διατριβής Επιτροπή βιοηθικής και δεοντολογίας, Διδακτορικές διατριβές, Αιτήσεις
Α Ι Τ Η Σ Η Για την πρόσληψη Πανεπιστημιακού Υποτρόφου (σύμβασης έργου) Πανεπιστημιακός Υπότροφος, (σύμβασης έργου)
Α Ι Τ Η Σ Η Για την πρόσληψη Πανεπιστημιακού Υποτρόφου (ΙΔΟΧ) Πανεπιστημιακός Υπότροφος (ΙΔΟΧ)

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.