Γραμματεία

Γραφείο Διδακτορικών Διατριβών - Μεταδιδακτορικής Έρευνας Τμήματος Ιατρικής

Κτίριο Νέων Αμφιθεάτρων - Ισόγειο
(Απέναντι κεντρικής εισόδου ΑΧΕΠΑ)
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
54124, Θεσσαλονίκη
 
Οδηγίες επιλογής και δήλωσης Μεταπτυχιακών Μαθημάτων για Υποψήφιους Διδάκτορες

  1. Από την λίστα, επιλέγονται τα μαθήματα, σε συνεργασία με τον/την Επιβλέποντα/ουσα
     
  2. Ενημερώνετε το Γραφείο Διδακτορικών για την επιλογή με ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση grammedphd@auth.gr ;ή  pavlosag@auth.gr.
     
  3. Κατόπιν και μέχρι τέλους Οκτωβρίου θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τους Συντονιστές των μαθημάτων για το πρόγραμμα.

 
Αναγόρευση Διδακτόρων Τμήματος Ιατρικής Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019
Η πρώτη τελετή αναγόρευσης νέων διδακτόρων του Τμήματος Ιατρικής για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, θα γίνει στις 23 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. στην Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ.
 
Απαιτούμενα Επιτροπής Βιοηθικής για διδακτορικές διατριβές:

 
Σχετικά έγγραφα:

Μεταδιδακτορική Έρευνα:

 

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.