Γραμματεία

Γραφείο Διδακτορικών Διατριβών Τμήματος Ιατρικής

Κτίριο Νέων Αμφιθεάτρων - Ισόγειο
(Απέναντι κεντρικής εισόδου ΑΧΕΠΑ)
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
54124, Θεσσαλονίκη
 
Απαιτούμενα Επιτροπής Βιοηθικής για διδακτορικές διατριβές:

Σας πληροφορούμε ότι οι αναγορεύσεις νέων Διδακτόρων του Τμήματος Ιατρικής για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, θα διενεργηθούν τις παρακάτω ημερομηνίες:

  • Πέμπτη 9 Μαρτίου 2017 από 12:00 έως 14:00 στην Αίθουσα τελετών του Α.ΠΘ.
  • Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017 από 09:00 έως 12:00 στην Αίθουσα τελετών του Α.ΠΘ.

Σας πληροφορούμε ότι η πρώτη Τελετή Αναγόρευσης Διδακτόρων του Τμήματος Ιατρικής για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, θα γίνει στις 28 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 12:00 στη Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ.
 
Σχετικά έγγραφα:

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.