Γραμματεία

Γραφείο Διδακτορικών Διατριβών Τμήματος Ιατρικής

Κτίριο Νέων Αμφιθεάτρων - Ισόγειο
(Απέναντι κεντρικής εισόδου ΑΧΕΠΑ)
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
54124, Θεσσαλονίκη
 
Οδηγίες επιλογής και δήλωσης μαθημάτων

  1. Επιλέγετε τα μαθήματα που επιθυμείτε, σε συνεργασία με τον επιβλέποντα.
  2. Αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα με τα επιλεγέντα μαθήματα στην διεύθυνση: grammedphd@auth.gr ή  pavlosag@auth.gr
  3. Κατόπιν επικοινωνείτε με τον συντονιστή του μαθήματος, για να πληροφορηθείτε το πρόγραμμα

Κατάλογος Μαθημάτων
 
Απαιτούμενα Επιτροπής Βιοηθικής για διδακτορικές διατριβές:

Σας πληροφορούμε ότι η πρώτη Τελετή Αναγόρευσης Διδακτόρων του Τμήματος Ιατρικής, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, θα γίνει την Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 10:00 στην Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ.
 
Σχετικά έγγραφα:

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.