The english version of the website of the School of Medicine is under development

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Eπισπεύδον τμήμα: Ιατρική

IPPS "Sports and Health"

Main aim of the Interdepartmental Postgraduate Program of Studies “Sports and Health” (School of Medicine & School of Physical Education and Sport Science of Aristotle University of Thessaloniki) is the study and research of the application and adjustment of physical exercise on human performance. The program has two streams: • Sports medicine • Physical Exercise and Health Some of the subjects of study of the MSc program are: the prevention, evaluation and rehabilitation of sports injuries, cardio-respiratory and pathological diseases, maximizing athletic performance, therapeutic gymnastics and managing musculoskeletal pain through exercise programs.

IPPS "Stem Cells and Regenerative Medicine"

The Interdepartmental Postgraduate Program "Stem Cells and Regenerative Medicine" has been operating since the spring semester of 2020 and offers theoretical and practical training in the field of stem cells research and applications in various medical specialties. The topics cover the origin and biology of stem cells, the combination with biomaterials and scaffolds, isolation and cryopreservation, quality control methods, their role in transplantations and in improving the viability and quality of grafts and finally the applications in various medical specialties.

IPPS "Medical Informatics"

The Departments of Medicine, Electrical & Computer Engineering and Computer Science of the Aristotle University of Thessaloniki offer in collaboration the Interdepartmental Postgraduate Study Program in “Medical Informatics” since 1998. The Study Program is organized in 4 semesters (120 ECTS). After successfully completing a Project Thesis during the fourth semester, an MSc Degree in “Medical Informatics” is awarded. There are no tuition fees for attending this Study Program.

IPPS "History of Medicine"

Διιδρυματικό με τη συμμετοχή του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η μελέτη της εξέλιξης της ιατρικής και της ένταξής της σε ευρύτερο κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο. Αποκαλύπτονται οι καθοριστικοί παράγοντες της υγείας και της νόσου μέσω έρευνας σε κοινωνικό και επιστημονικό επίπεδο, τόσο σε επιδημικές όσο και σε χρόνιες νόσους. Διασαφηνίζεται πώς η μελέτη της ιστορίας μπορεί να βοηθήσει στην εκλεπτυσμένη κατανόηση ευρέως φάσματος ερωτημάτων και διλημμάτων της σύγχρονης ιατρικής. Η εκπαίδευση αφορά σε δύο βασικές κατευθύνσεις: Ιστορία της Ιατρικής και Βιολογική Ανθρωπολογία.

IPPS "Critical thinking and soft skills in Biomedical Sciences"

«Κριτική σκέψη και ήπιες δεξιότητες (soft skills) στις Βιοϊατρικές Επιστήμες» είναι ο τίτλος του νέου Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) που διοργανώνεται από το Τμήμα Ιατρικής του ΑΠΘ (Επιστημονικά υπεύθυνος: Καθηγητής Αστέριος Καραγιάννης) και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΠΔΜ (Επιστημονικά υπεύθυνη: Καθηγήτρια Αικατερίνη Δημητριάδου). Στόχος του ΔΠΜΣ είναι η ενδυνάμωση και επαγγελματική ανάπτυξη των επιστημόνων των Βιοϊατρικών Επιστημών σε τομείς προσωπικότητας και επικοινωνίας στον χώρο εργασίας τους - καλλιέργεια υψηλών νοητικών λειτουργιών, ανάπτυξη δεξιοτήτων με αξιακές, συναισθηματικές και διαπροσωπικές διαστάσεις, εφαρμογή γνώσεων σε εξειδικευμένα πεδία κ.λπ. - προκειμένου οι ίδιοι να ανταποκρίνονται με μεγαλύτερη επάρκεια στις υψηλές απαιτήσεις του λειτουργήματός τους και στις εξελίξεις της εποχής.

PPS "Neuroimmunology"

The program offers * a set of courses on Basic Neurosciences and Immunology, Neuroimmunology and Clinical Neurology. * training in clinical neuroimmunology and basic science research skills. It can be modeled according to the applicant’s active interests and skill set.

IPPS "Contemporary Medical Acts: Legal Regulation and Bioethical Dimension"

Ο κύκλος του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ & ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. (Δ.ΠΜΣ), διαρκεί 4 εξάμηνα. Μετά την επιτυχή εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κατά το δ΄ εξάμηνο, οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Eιδίκευσης στις «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ: ΔΙΚΑΙΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ».

IPPS "Health and Environmental Factors"

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σε συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ), το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ) και το Τμήμα Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) οργανώνουν και λειτουργούν από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ» («Health and Environmental Factors»). Διάρκεια σπουδών: 2 διδακτικά εξάμηνα (60 ECTS) και 1 εξάμηνο διπλωματική (30 ECTS) Διαδικασία επιλογής: Αίτηση & Συνέντευξη Έναρξη μαθημάτων: Οκτώβριος Επικοινωνία: Τηλ. 2310.999.338 email: bioethics@med.auth.gr

PPS "Development Psychopathology of infancy and early childhood"

Ο κύκλος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής, διαρκεί 4 εξάμηνα. Μετά την επιτυχή εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κατά το δ΄ εξάμηνο, οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Eιδίκευσης στην «Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία της βρεφικής και της Νηπιακής Ηλικίας».

PPS "Public Health and Health Policy"

Το ΠΜΣ του Τμήματος Ιατρικής «Δημόσια Υγεία και Πολιτική Υγείας» («Public Health and Health Policy») έχει αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και τη διεύρυνση της ερευνητικής δραστηριότητας στα αντικείμενα της Δημόσιας Υγείας και Πολιτικής Υγείας. Με στόχο την ανάλυση των παραγόντων που καθορίζουν το επίπεδο υγείας του πληθυσμού, παρέχονται γνώσεις στα αντικείμενα της επιδημιολογίας, βιοστατιστικής και προληπτικής στρατηγικής. Παράλληλα με την εμβάθυνση στην Πολιτική Υγείας αναπτύσσονται τα αντικείμενα της Πολιτικής Οικονομίας της Υγείας, της κοινωνιολογικής προσέγγισης της Υγείας και του σχεδιασμού των Υπηρεσιών Υγείας. Το ΠΜΣ έχει δύο ειδικεύσεις: • Δημόσια Υγεία (Public Health) και • Πολιτική Υγείας (Health Policy) Διάρκεια: 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα (120 ECTS) Το ΠΜΣ είναι χωρίς δίδακτρα.

PPS "Critical Care Nursing"

The main goal of the Master of Science Program on Nursing Concerning Intensive Care Units is to educate health care professionals, foster and promote their scientific knowledge and skills. The course is designed to provide postgraduate students with specialized knowledge in order to be prepared for a successful and quality professional career. The aim of the Program is to provide specialization and examine the developments in the field of Intensive Care issues to graduates of the Greek Universities. Graduates of this M.Sc. enter the fields of nursing education, health care management, health care administration, especially the supervision of Intensive Care Units.

PPS "Recearch Methodology in Medicine and in Health Sciences"

The main objective of the Postgraduate Program “Research Methodology in Medicine and in the Health Sciences” is to train students in a wide range of basic and applied research methods in the field of health and medicine. This is a two year full time program (120 ECTS). The training program is divided into two streams: Basic Medical Research and Clinical Medical Research. Without Fees.

PPS "Applied Nutrition and Health Promotion"

Το Τμήμα Ιατρικής ανακοινώνει την έναρξη νέου προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών (MSc) με τίτλο Εφαρμοσμένη Διατροφή και Προαγωγή Υγείας. Το ΠΜΣ παρέχει ειδίκευση σε δύο κατευθύνσεις: • Κλινική-Ιατρική Διατροφή • Διατροφή & Δημόσια Υγεία Οι διδάσκοντες είναι καθηγητές του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ. και άλλων Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι., με σημαντική εμπειρία στα σχετικά πεδία και υψηλό επίπεδο κατάρτισης. Απευθύνεται σε απόφοιτους Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. -κυρίως επαγγελματίες υγείας και οι φοιτητές λαμβάνουν εξειδικευμένη και σε βάθος κατάρτιση στο πεδίο της Διατροφής και στην επιλεγόμενη κατεύθυνσή τους. Διάρκεια σπουδών: 2 διδακτικά εξάμηνα (60 ECTS) και 1 εξάμηνο διπλωματική (30 ECTS) Διαδικασία επιλογής: Αίτηση & Συνέντευξη Έναρξη μαθημάτων: Οκτώβριος

PPS "Treatment options and management of vascular surgery emergencies"

The continuous evolvement of scientific knowledge and the rapid development of technology result in significant changes in diagnostic approach and therapeutic techniques of vascular diseases. The teaching objective of PSP are the updating of knowledge and the development of research in the fields of diagnosis and treatment of patients with urgent vascular problems, including the contemporary endovascular techniques. Purpose of the PSP is to provide the theoretical knowledge in a high scientific level as well as the practical clinical skills that will enable our graduates to provide adequately their knowledge and to deal successfully with the clinical challenges of managing patients with urgent vascular problems, as health scientists in medical facility centers in the country and abroad. In addition, aim of PSP is the academic training of the postgraduate students, so that they acquire the basic research and teaching skills as well as, for those who are interested, the necessary scientific background for further doctoral (PhD) studies and research. More details you can find at the PSP’s website www.mscvascularemergencies.med.auth.gr or to communicate with the secretariat at the phone number +30 2310999339 or to send us an email at the address pmsi@med.auth.gr.

PPS "Medical Research Methodology"

Main aim of the course is the training of a wide spectrum of scientists on cutting-edge methodologies and technologies that will assist them in planning and conducting research programs, thus advancing their academic and professional career. The main features of this MSc, which make it especially attractive, are: * Short duration * Blended form * English language * Competitive price

PPS "Clinical and Industrial Pharmacology - Clinical Toxicology"

The Laboratory of Clinical Pharmacology, School of Medicine, Faculty of Health Sciences of Aristotle University of Thessaloniki, designed and offers a new, innovative, interdisciplinary and technocratic postgraduate study program titled: "Clinical & Industrial Pharmacology - Clinical Toxicology". There are three directions: * Clinical Pharmacology and Pharmaceutical Medicine * Industrial Pharmacology * Clinical Toxicology It is taught by University professors of the School of Medicine of the Aristotle University of Thessaloniki and other Universities/Technical Universities, E.O.F. & E.M.A. members and other higher specialized scientists. It is addressed to University graduates with a special interest in Clinical Pharmacology and other scientists active in the field of pharmacotherapy. Selection Procedure: Application submission & Interview Lessons start: October

PPS "Clinical and Surgical Anatomy (Applied Anatomy)"

The aim of the Post Graduate Studies (PGS) is to provide subspecialty knowledge to physicians in Clinical and Surgical Anatomy and an approach from a methodological and research point of view of the Clinical and Surgical Anatomy. The PGS courses cover the educational gap in between the undergraduate studies and the completion of the medical specialty, either medical or surgical, where studies of participating physicians on embalmed and fresh cadavers is regarded as a necessity.

PPS "Clinical Mental Health"

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. «Κλινική Ψυχική Υγεία» (Clinical Mental Health) είναι η επιστημονική εξειδίκευση στο ευρύ γνωστικό αντικείμενο της Κλινικής Ψυχικής Υγείας, η άσκηση της οποίας αφορά κυρίως στην προώθηση της ψυχικής υγείας και στην αντιμετώπιση των ψυχικών διαταραχών, καθώς και η ένταξη τους σε ευρύτερο κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο, αποκαλύπτοντας τους καθοριστικούς παράγοντες της υγείας, της νόσου και της αντιμετώπισής της. Το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. ενσωματώνει εντατική, σφαιρική και σε βάθος θεωρητική κατάρτιση και εφαρμοσμένη επιστημονική έρευνα, με έμφαση στην εκπαίδευση σε κλινικά θέματα συμπεριλαμβανομένης της πολυδιάστατης θεραπευτικής προσέγγισης, στοχεύοντας στην κατανόηση, πρόληψη και θεραπεία της ψυχικής διαταραχής και στη συνολική προαγωγή της ψυχικής υγείας.

PPS "Novel methods and technological developments in Treatment of Diabetes Mellitus"

The Department of Medicine, Faculty of Health Sciences of Aristotle University of Thessaloniki, designed and offers the Postgraduate Study Program titled: “Novel methods and technological developments in Treatment of Diabetes Mellitus” since 2019. The subject of the Program is the training of all Health Scientists in the treatment of diabetes mellitus and its complications based on all the latest data in all areas. Special emphasis is given to modern pharmacotherapy and modern technology. The purpose of the Program is to cultivate and promote knowledge, application and research in the scientific field of Diabetes Mellitus and to provide postgraduate students with specialized knowledge in order to obtain the necessary supplies for professional and / or for their academic career. In the Postgraduate Study Program, distinguished scientists from abroad and from Greece participate and develop the topics. Study duration: two semesters of compulsory courses, one semester of internship and one semester of Postgraduate Thesis. Selection Procedure: Application submission & Interview Lessons start: October.

PPS "Primary Health Care"

Το ΠΜΣ του Τμήματος Ιατρικής «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» («Primary Health Care») έχει σκοπό την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και τη διεύρυνση της ερευνητικής δραστηριότητας στα αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Το αντικείμενο του είναι η διεπιστημονική και ολιστική προσέγγιση της υγείας σε επίπεδο κοινότητας, με επίκεντρο την προάσπιση της υγείας και την πρόληψη της νόσου Διάρκεια: 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα (120 ECTS) Το ΠΜΣ είναι χωρίς δίδακτρα.

PPS "Perfusion Technologies-Technology of Devices in Cardiac Surgery"

Objective -Aim: The provision of a high level of scientific training at both the theoretical and practical level regarding the operation of the heart lung machine as well as the operation of other devices used in Cardiac Surgery. Such devices are intraaortic balloon pump, the ECMO, the left ventricular assist devices and more. The program comes to fill the education void in the respective fields, as, up to date, even the practitioners of in-house traffic technicians do not follow a graduated training program in our country.

Contact

Secretariat of the School of Medicine
 

Connect

Schoole of Medicince presence in social networks
Follow Us or Connect with us.