Γεώργιος Πετσατώδης

Γεώργιος Πετσατώδης's picture

Γνωστικό αντικείμενο: 

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΗΟΜΒURG SAAR

PROF. H, MITTELMEIER,ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΕΣ

ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.