Κωνσταντίνος Ζαρογουλίδης

Κωνσταντίνος Ζαρογουλίδης's picture

Γνωστικό αντικείμενο: 

Pneumonology-Tuberculosis
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

1. Immunology of Tuberculosis, Microbiology Laboratory, Pneumonology-Tuberculosis Department, Aristotole University of Thessaloniki (1981-1982)

2. Intensive Care Unit, Pneumonology-Tuberculosis Department, Aristotole University of Thessaloniki(7 months)

3. Treatment of solid lung tumors, a) Theagenio Cancer Institute, Thessaloniki (01/03/1988 - 05/06/1988), b) chemotherapy Clinical Oncology, University Hospital of Westminster, (June, July 1989), c) University Hospital of Westminster and Christie Hospital, University of Manchester (June-August 1991), d) Oncology Department, University of Yale, USA (May-August 1997)

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.