Παρασκευή Αργυροπούλου-Πατάκα

Παρασκευή Αργυροπούλου-Πατάκα's picture

Γνωστικό αντικείμενο: 

Pulmonology - Respiratory Failure
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

University of Edmonton, Alberta Canada, Pulmonary Clinic and Intensive Care - Rehabilitation

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.