Εργαστήριο

Εργαστήριο Γενικής Παθολογίας & Παθολογικής Ανατομικής

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Καλοήθεις και κακοήθεις παθήσεις όλων των συστημάτων του οργανισμού σε χειρουργικά παρασκευάσματα και υλικό βιοψιών: Μορφολογία, Ιστοχημεία, Ανοσοϊστοχημεία, Ανοσοφθορισμός, Ιn situ υβριδισμός, μοριακή διερεύνηση (PCR). Διερεύνηση έκφρασης μορίων με προγνωστική ή/και προβλεπτική αξία.

Κύριος εργαστηριακός εξοπλισμός: 

Ιστοχημικός και ανοσοϊστοχημικός εξοπλισμός, FISH, PCR, Videomicroscopy, confocal microscopy.

Διενεργούμενες εξετάσεις: 

Ιστοχημεία, Ανοσοϊστοχημεία, Ανοσοφθορισμός, FISH, PCR.

Συνεργασίες με τμήματα ΑΠΘ: 

Β' ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Δ΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Γ' ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ, Α' ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Β' ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ, Α' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Συνεργασίες με τμήματα εσωτερικού: 

Ελληνική Συνεργαζόμενη Ογκολογική Εταιρεία, Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ι.Π.ΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)., Εταιρεία Παθολόγων Ογκολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ)

Συνεργασίες με τμήματα εξωτερικού: 

Χωρίς ενεργείς συνεργασίες

Μέλη

Βαθμίδα
Τριανταφυλλιά Κολέτσα Επίκουρη Καθηγήτρια tkoletsa@auth.gr
2310999245
Βασιλική Κωτούλα-Δημητριάδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια vkotoula@auth.gr
2310999050
Αγγελική Χέβα Επίκουρη Καθηγήτρια antacheva@auth.gr
2310999221
Πρόδρομος Χυτίρογλου Καθηγητής pchytiro@auth.gr
2310999218

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.