Εργαστήριο

Εργαστήριο Φυσιολογίας

Οι κύριες ερευνητικές κατευθύνσεις του Εργαστηρίου Φυσιολογίας είναι 3: Α. Νευροφυσιολογία: Διερευνώνται οι νευρομυϊκές αλληλεπιδράσεις μετά από βλάβη νεύρου, η απεικόνιση κινητικών νευρώνων και ενδοκυτταρίων καταγραφών δυναμικών δράσης.Γίνεται χρήση μαθηματικών μοντέλων για την προσομοίωση της κυτταρικής λειτουργίας και τη στατιστική επεξεργασία σήματος στη φυσιολογία (Υπολογιστική νευροεπιστήμη). Χρήσιμοποιούνται ηλεκτρικές και οπτικές μέθοδοι καταγραφής της κυτταρικής δραστηριότητας. Β. Μοριακή Φυσιολογία: Τεχνικές μοριακής βιολογίας (τεχνικές έκφρασης πρωτεϊνών από ανασυνδυασμένο DNA, Western Blotting, PCR,Real-Time PCR) Γ. Kυτταροκαλλιέργειες. Clean room κατά GMP, βλαστοκύτταρα, χονδροκύτταρα, βιοαντιδραστήρας, κυτταρομετρία ροής

Ενδεικτικά ερευνητικά προγράμματα: 

“Cross border stem cell regenerative medicine center REMEDIC” «Greece – the former Yugoslav Republic of Macedonia IPA Cross-Border Programme 2007-2013»
URL: www.remedicproject.eu

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

1.Μία βασική ερευνητική κατεύθυνση του εργαστηρίου είναι ο τομέας της νευροφυσιολογίας. Ενδεικτικά,διερευνώνται οι νευρομυϊκές αλληλεπιδράσεις ύστερα από βλάβες σε κεντρικό ή σε περιφερικό επίπεδο , με τη χρήση καταγραφών ισομετρικών συστολών και ιστοχημείας και μορφομετρίας μυϊκών ινών, απεικόνισης κινητικών νευρώνων και ενδοκυτταρίων καταγραφών δυναμικών δράσης. Νευρωνική δραστηριότητα 2. Διερευνάται ο μυϊκός ιστός τόσο σε φυσιολογικές όσο και σε παθολογικές καταστάσεις με φυσιολογικές, ανοσολογικές και μορφολογικές τεχνικές 3. Εφαρμόζονται δοκιμασίες κινητικής συμπεριφοράς 4. Γίνεται χρήση μαθηματικών μοντέλων για την προσομοίωση της κυτταρικής λειτουργίας και τη στατιστική επεξεργασία σήματος στη φυσιολογία (Υπολογιστική νευροεπιστήμη). 5. Πειραματικές μελέτες στη φυσιολογία με χρήση ηλεκτρικών και οπτικών μεθόδων καταγραφής της κυτταρικής δραστηριότητας. 6. Eφαρμόζονται τεχνικές μοριακής βιολογίας (τεχνικές έκφρασης πρωτεϊνών από ανασυνδυασμένο DNA) και 7.Κυτταρική Σηματοδότηση σε παθολογικές καταστάσεις του νευρικού-καρδιαγγειακού 8. Βλαστικά κύτταρα

Κύριος εργαστηριακός εξοπλισμός: 

Σύστημα καταγραφών μυϊκής συστολής (ταλαντοσκόπιο, προγραμματιστής διέγερσης, AC/DC,ενισχυτές, διεγέρτες, μετατροπείς τάσης) Σύστημα ενδοκυτταρίων καταγραφών νεύρου, μυός (ταλαντοσκόπιο, προγραμματιστής διέγερσης, σύστημα καταγραφής δεδομένων,ενισχυτές, διεγέρτες) Σύστημα μορφομετρικής ανάλυσης (οπτικό μικροσκόπιο και πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας, camera lucida) Σύστημα οπτικών καταγραφών (οπτικό μικροσκόπιο φθορισμού, κάμερα ταχείας δειγματοληψίας 10kHz) Ψυκτικός μικροτόμος, κρυοστάτης Πλήρης εξοπλισμός για Ανάλυση κατά Western και ELISA. Εξοπλισμός για ανάλυση DNA-RNA σε αγαρόζη, PCR Εξοπλισμός ηλεκτροφόρεσης πρωτεϊνών σε 1 και 2 διαστάσεις Εστία νηματικής ροής, επωαστήρες (CO2, N2) κλίβανοι αυτόκαυστο οπτικά μικροσκόπια καταψύκτες -70 φυγόκεντροι.

Διενεργούμενες εξετάσεις: 

Καταγραφή σύνθετη δυναμικού δράσης περιφερικού νεύρου Οπτικές καταγραφές νευρωνικής δραστηριότητας του εγκεφαλικού φλοιού Μελέτη της οξείας φάσης της φλεγμονής σε νευρικό ιστό σε μοντέλο κυττάρων PC12 που εκφράζουν την Α2 Μακροσφαιρίνη κάτω από τον έλεγχο του συστήματος Tet-οff. Μελέτη της δράσης της αλδοστερόνης στο μυοκάρδιο σε κύτταρα HL-1 ποντικού Μελέτη της απάντησης γλοιοβλαστώματος σε επαγωγείς προγραμματισμένου κυτταρικού θανάτου (απόπτωσης, αυτοφαγίας, νέκρωσης) σε κυτταρικό μοντέλο C6 κυττάρων αρουραίου Μελέτη της απάντησης του νευρικού ιστού σε υποξία και διεγερσιμοτοξικότητα σε μοντέλο νευρικών κυττάρων PC12 αρουραίου

Συνεργασίες με τμήματα ΑΠΘ: 

Εργαστήριο Φυσιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών ΑΠΘ, Τμήμα Πληροφορικής, Σχολή Θετικών Επιστημών ΑΠΘ, Ορθοπαιδική κλινική, Παθολογική Κλινική, Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Εργαστήριο Ιατρικής Πληροφορικής, Σχολής Επιστημών Υγείας

Συνεργασίες με τμήματα εσωτερικού: 

Ιατρική Σχολή Κρήτης

Συνεργασίες με τμήματα εξωτερικού: 

χωρίς ενεργές συνεργασίες

Μέλη

Βαθμίδα
Μαρία Αλμπάνη Καθηγήτρια malmpani@auth.gr
2310999326
Δωροθέα Καπουκρανίδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια dkapoukr@auth.gr
2310999328
Ευστράτιος Κοσμίδης Επίκουρος Καθηγητής kosmidef@auth.gr
2310999240
Αριστείδης Κριτής Αναπληρωτής Καθηγητής kritis@auth.gr
2310999007
Αθανάσιος Χατζησωτηρίου Επίκουρος Καθηγητής chatziso@auth.gr
2310999693

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.