Κλινική

Β' Παιδιατρική Κλινική

Μέλη

Βαθμίδα
Ασημούλα Γαλλή Καθηγήτρια agalli@auth.gr
2310991537
Ανδρέας Γιαννόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής agianop@auth.gr
2310994736
Ευάγγελος Παύλου Αναπληρωτής Καθηγητής espavlou@auth.gr
2310994815
Αθανάσιος Τραγιαννίδης Επίκουρος Καθηγητής atragian@auth.gr
2310994804
Αικατερίνη Χαϊδοπούλου Καθηγήτρια haidoka@auth.gr
2310991595
Εμμανουήλ Χατζηπαντελής Αναπληρωτής Καθηγητής hatzip@auth.gr
2310994810

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.