Κλινική

Β' Χειρουργική Κλινική

Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική που λειτουργεί στο Γ.Ν.Θ. "Γ. Γεννηματάς" και ασχολείται με όλο το φάσμα της Γενικής Χειρουργικής και της Αγγειοχειρουργικής παρέχοντας κλινικό, ερευνητικό και διδακτικό έργο σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Μέλη

Βαθμίδα
Ιωάννης Γαλάνης Καθηγητής galanis@auth.gr
2310992527
Ιωάννης Κουτελιδάκης Αναπληρωτής Καθηγητής iokoutel@auth.gr
Βασίλειος Παπαζιώγας Καθηγητής papaziog@auth.gr
2310992562
Γεώργιος Πιτούλιας Αναπληρωτής Καθηγητής gpitouli@auth.gr
Γρηγόριος Χατζημαυρουδής Αναπληρωτής Καθηγητής gchatzim@auth.gr
2310992518
Δημήτριος Χριστόπουλος Καθηγητής dechrist@auth.gr
2310209970

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.