Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το Διαπανεπιστημιακό – Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική λειτουργεί με τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Αθηνών (Ιατρική Σχολή, Φυσικό Τμήμα, Βιολογικό Τμήμα) και των Ιατρικών Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς και με τη θεσμοθετημένη συνεργασία της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) και του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» . Τη διοίκηση ασκεί η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στo ΠΜΣ διδάσκουν μέλη ΔΕΠ των συνεργαζομένων Πανεπιστημιακών τμημάτων, επιστήμονες της ΕΕΑΕ και του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, μέλη ΔΕΠ του Ε.Μ. Πολυτεχνείου και του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και ιατροί και ακτινοφυσικοί των εργαστηρίων ακτινοβολιών των νοσοκομείων της χώρας.


 

Λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3685/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. Το Διατμηματικό Διαπανεπιστημιακό  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΔΠΜΣ) με τίτλο «Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών», που ιδρύθηκε αρχικά σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμό Υπουργικής Απόφασης 116459/Β7/3-12-2003 (ΦΕΚ 1844/τΒ΄/10-12-2003) και  τροποποιήθηκε με την Υπουργική Απόφαση με αριθμό 17366/Β7/22-3-2006 (ΦΕΚ 398 /τ.Β/3-4-2006) και στο εξής. Το ΔΔΠΜΣ που οργανώνεται και λειτουργεί με τη συνεργασία όλων των συμμετεχόντων τμημάτων, έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη ενός νέου διεπιστημονικού πεδίου μεταπτυχιακών σπουδών το οποίο διαμορφώνεται ως αποτέλεσμα της σύγκλισης επιστημονικών κλάδων που σχετίζονται με τη θεωρία και εφαρμογές προηγμένων συστημάτων υπολογιστών και επικοινωνιών.


 

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Τμήμα Ιατρικής & Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού) με έδρα το Τμήμα Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Δ.Π.Μ.Σ.) που πραγματοποιείται στην Ελληνική γλώσσα, δέχεται υποψήφιους σε δύο γνωστικές κατευθύνσεις:
    * Αθλητιατρική
    * Άσκηση και Σωματική Υγεία


 

Τα Τμήματα Ιατρικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης οργανώνουν και λειτουργούν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ιατρικής Πληροφορικής από το ακαδημαϊκό έτος 1998-99.
 
ΦΕΚ 1006-25.09.1998 τ.Β' και ΦΕΚ 2753-15.10.2014 τ.Β'


 

Ο κύκλος του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ & ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. (Δ.ΠΜΣ), διαρκεί 4 εξάμηνα. Μετά την επιτυχή εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κατά το δ΄ εξάμηνο, οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Eιδίκευσης στις «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ: ΔΙΚΑΙΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ»


 

Main aim of the course is the training of a wide spectrum of scientists on cutting-edge methodologies and technologies that will assist them in planning and conducting research programs, thus advancing their academic and professional career.
The main features of this MSc, which make it especially attractive, are:
    1. Short duration
    2. Blended form
    3. English language
    4. Competitive price


 

Ο κύκλος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής, διαρκεί 4 εξάμηνα. Μετά την επιτυχή εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κατά το δ΄ εξάμηνο, οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Eιδίκευσης στην «Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία της βρεφικής και της Νηπιακής Ηλικίας»


 

Ο κύκλος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: "Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία" του Τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ. διαρκεί 4 εξάμηνα (δηλ. 3 εξάμηνα παρακολούθησης μαθημάτων και 1 εξάμηνο εκπόνηση και συγγραφή Διπλωματικής Εργασίας). Μετά την επιτυχή εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κατά το δ΄ εξάμηνο, οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης στην Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία σε μία από τις παρακάτω 2 κατευθύνσεις:
    * Κλινική Φαρμακολογία & Φαρμακευτική Ιατρική
    * Βιομηχανική Φαρμακολογία


 

Το ΔΠΜΣ Ν&Ν διοργανώνεται από τα Τμήματα Φυσικής, Χημείας και Ιατρικής του Α.Π.Θ. σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής του Δημόκριτου.


 

Αντικείμενο-Σκοπός: Η παροχή υψηλού επιπέδου επιστημονικής κατάρτισης σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο σε ότι αφορά την λειτουργία της μηχανής εξωσωματικής κυκλοφορίας αλλά και την λειτουργία άλλων συσκευών που χρησιμοποιούνται στην Καρδιοχειρουργική. Τέτοιες συσκευές είναι ο ενδοαορτικός ασκός, το ECMO, οι συσκευές υποβοήθησης της αριστεράς κοιλίας κ.α. Το πρόγραμμα έρχεται να καλύψει το κενό εκπαίδευσης στα αντίστοιχα πεδία, καθώς, μέχρι σήμερα, ακόμη και οι ασκούντες το επάγγελμα τεχνικοί εξωσωματικής κυκλοφορίας δεν ακολουθούν στη χώρα μας κάποιο διαβαθμισμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης.


 

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.