Έρευνα

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Stergiopoulou, T.., Meletiadis J.., Sein T.., Papaioannidou P.., Tsiouris I.., Roilides E.., et al. (2008).  Isobolographic Analysis of Pharmacodynamic Interactions between Antifungal Agents and Ciprofloxacin against Candida albicans and Aspergillus fumigatus. Antimicrobial Agents and Chemotherapy. 52(6), 2196 - 2204.
Kyriakidis, I., & Papaioannidou P. (2016).  Estrogen receptor beta and ovarian cancer: a key to pathogenesis and response to therapy. Archives of Gynecology and Obstetrics. 293(6), 1161 - 1168.
Brinkman, DJ., Tichelaar J., Schutte T., Benemei S., Βöttiger Y., Chamontin B., et al. (2017).  Essential competencies in prescribing: A first european cross-sectional study among 895 final-year medical students. Clinical Pharmacology & Therapeutics. 101(2), 281 - 289.
Brinkman, D. J., Tichelaar J., Mokkink L. B., Christiaens T., Likic R., Maciulaitis R., et al. (2018).  Key Learning Outcomes for Clinical Pharmacology and Therapeutics Education in Europe: A Modified Delphi Study. Clinical Pharmacology & Therapeutics. 113593866539610110155102236774704435117487484627158928838331174,
Vaporidi, K., Babalis D., Chytas A., Lilitsis E., Kondili E., Amargianitakis V., et al. (2017).  Clusters of ineffective efforts during mechanical ventilation: impact on outcome. Intensive Care Medicine. 4332243417210161374138373336126383916089143291977253532(2), 184 - 191.

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.