Διεθνείς συνεργασίες

Η διεθνής παρουσία του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο εξωτερικό, ενισχύεται από το γεγονός ότι το ΑΠΘ μετέχει ως μέλος σε  62 διεθνείς εκπαιδευτικούς Οργανισμούς, Ενώσεις και Δίκτυα Πανεπιστημίων και σε  15 ενώσεις φοιτητών, που αποσκοπούν στην διεθνή συνεργασία της ακαδημαϊκής κοινότητας για την προώθηση και ανάπτυξη ακαδημαϊκών και ερευνητικών δραστηριοτήτων.

Σήμερα το Τμήμα Ιατρικής διατηρεί περισσότερες από 40 ενεργές συμφωνίες συνεργασίας με ομοταγή Πανεπιστήμια ή ισότιμα Ανώτατα Ιδρύματα της Ευρώπης, των Βαλκανίων και Παρευξείνιων χωρών, της Ρωσίας, των Η.Π.Α., του Καναδά, της Αυστραλίας, της Εγγύς, Μέσης και της Άπω Ανατολής. Ο πλήρης κατάλογός τους είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση: http://international-relations.auth.gr/el/active-agreements?field_agreement_schools_value=40.

 

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Διεθνείς συνεργασίες

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.