Εκπαίδευση εκπαιδευτών

Στο Τμήμα Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης λειτουργεί το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών, το οποίο απευθύνεται κυρίως σε νέα μέλη ΔΕΠ, στους υποψήφιους διδάκτορες, στους ακαδημαϊκούς υποτρόφους και στους άμισθους επιστημονικούς συνεργάτες του Τμήματος.
 
Στόχοι του προγράμματος είναι η επαφή του εκπαιδευτή με τη φιλοσοφία της διδασκαλίας, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της σημερινής νεολαίας, τις στρατηγικές ανάπτυξης της κριτικής σκέψης των φοιτητών Ιατρικής, τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, τα θέματα βιοηθικής και δεοντολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία και άλλα θέματα που συμβάλλουν στη βελτίωση του παρεχόμενου διδακτικού έργου.
 
Ακολουθούν οι πιο πρόσφατες σχετικές ανακοινώσεις:
 

Εγγραφή στο RSS - Εκπαίδευση εκπαιδευτών

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.