μοριακή φυσιολογία

Εργαστήριο Φυσιολογίας

Το Εργαστήριο Φυσιολογίας ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 1981, ως έκτακτη αυτοτελής έδρα Πειραματικής Φυσιολογίας. Από την 1η Σεπτεμβρίου 2007, τη διεύθυνση του Εργαστηρίου ανέλαβε η καθηγήτρια Μαρία Αλμπάνη.
Στη συνεδρίαση του Τομέα Φυσιολογίας-Φαρμακολογίας την 12η/09/2007 αποφασίσθηκε, η μετονομασία της έκτακτης αυτοτελούς έδρας Φυσιολογίας σε Εργαστήριο Φυσιολογίας και η ως άνω μετονομασία εγκρίθηκε από τη Γ.Σ. της Σχολής στη συνεδρίαση της 9/10/2007.
 
Διδακτικό έργο:

Εγγραφή στο RSS - μοριακή φυσιολογία

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.