Γεώργιος Γιαννακούλας

Ο κατάλογος των δημοσιεύσεων είναι ενδεικτικός και μπορεί να μην περιλαμβάνει το σύνολο των δημοσιεύσεων.

2019
2018
2017
Gourzoulidis, G., Kourlaba G., Kakisis J., Matsagkas M., Giannakoulas G., Gourgoulianis K. I., et al. (2017).  Cost-Effectiveness Analysis of Rivaroxaban for Treatment of Deep Vein Thrombosis and Pulmonary Embolism in Greece. Clinical Drug Investigation. 3720113350142914930161243078363366301713154614171321391617731648921111413285823092141331041430113112173333(98221823311234261451031644210713311062365432454625101839), 833 - 844.

Σελίδες

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.