Αθανασία Αλβανού-Αχπαράκη

Εικόνα Αθανασία Αλβανού-Αχπαράκη
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

Departement d Anatomie et de Cytologie Pathologiques et Histologie,Faculte Libre de Medicine, Universite Catholique de Lille, France 1-30/09/1998

Center of Anatomy,University of Cologne, Germany 1/03/2005 εως 31/08/2005

Wolfson Center for Age Related Diseases, Guy's campus, King's College

London 16/10/2006 εως 11/12/2006

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.