Αικατερίνη Πατσατσή

Εικόνα Αικατερίνη Πατσατσή

Γνωστικό αντικείμενο: 

Δερματολογία - Αφροδισιολογία
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

2 κύκλοι μετεκπαίδευσης στην Ιστοπαθολογία Δέρματος

- Dermatologikum, Hamburg, Germany 2008

- Ackerman Academy of Dermatopathology, New York, USA, 2009

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.