Αικατερίνη Πατσατσή

Εικόνα Αικατερίνη Πατσατσή

Γνωστικό αντικείμενο: 

Δερματολογία - Αφροδισιολογία
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

Μετεκπαίδευση στην Ιστοπαθολογία Δέρματος

Dermatologikum, Hamburg, Germany 2008

Ackerman Academy of Dermatopathology, New York, USA, 2009

Μετεκπαίδευση στα Αυτοάνοσα Δερματικά Νοσήματα (2019)

Αutoimmune Skin Diseases Unit, Dermatology Department, University of Pennsylvania (UPenn), USA

Μετεκπαίδευση στα  Δερματικά Λεμφώματα  (2019)

Cutaneous Lymphoma Unit, Dermatology Department, University of Pennsylvania (UPenn), USA

 

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.