Ευτέρπη Δεμίρη

Εικόνα Ευτέρπη Δεμίρη

Γνωστικό αντικείμενο: 

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

1. Clinique de Chirurgie Plastique, Reparatrice et Esthetique, Microchirurgie & Chirurgie de la Main, Hopital Tondu, Bordeaux, Nov 1996

2. Institut Aquitain de la Main, Bordeaux, Oct 1997-Mars 1998

3. Clinique de Chirurgie Plastique, Reparatrice et Esthetique, Microchirurgie & Chirurgie de la Main, Hopital Tondu, Bordeaux, Jul 1998-Dec 1998

4. Institut Aquitain de la Main, Bordeaux, Mars 2003

5. Department of Plastic Surgery. Queen Victoria Hospital, East Grinstead UK, Feb 2008-Mars 2008

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.