Ευστράτιος-Ιορδάνης Μωραλίδης

Εικόνα Ευστράτιος-Ιορδάνης Μωραλίδης

Γνωστικό αντικείμενο: 

Πυρηνική Ιατρική
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

Πυρηνική Καρδιολογία και Κλινική Καρδιολογία, Dept of Medical Cardiology, Glasgow Royal Infirnary, University of Glasgow, UK

Κλινική Καρδιολογία, Καρδιολογικό Τμήμα, Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο

 

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.