Γεώργιος Πάντος

Εικόνα Γεώργιος Πάντος

Γνωστικό αντικείμενο: 

Μαιευτική-Γυναικολογία
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

Ι. Μετεκπαίδευση στη πληροφορική με παρακολουθηση Σεμιναρίου διαρκείας 220 ωρών στο ΕΛΚΕΠΑ με θέμα "Δημιουργία και χρήση τραπεζών πληροφορικής για Νοσοκομεία"

ΙΙ. Κέντρο Ανθρώπινης Αναπαραγωγής (AZ-VUB) Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βρυξελλών στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και Ενδοσκοπική Χειρουργική

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.