Χρηστάκης Γήτας

Μήνυμα κατάστασης

Courses info update!
Εικόνα Χρηστάκης Γήτας

Γνωστικό αντικείμενο: 

αγγειοχειρουργική
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

Πολλές και σε διάφορες χώρες

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.