Ευστράτιος Κοσμίδης

Εικόνα Ευστράτιος Κοσμίδης

Γνωστικό αντικείμενο: 

ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

2002 – 2005 PostDoctoral Associate, School of Medicine, Yale University, New Haven, USA. Summer Researcher in the Marine Biological Laboratory, Woods Hole, USA.

2005 – 2006 Research Associate Scientist, School of Medicine, Yale University, New Haven, USA. Summer Researcher in the Marine Biological Laboratory, Woods Hole, USA.

2006 – 2008 Researcher, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece.

2008 – 2010 Scientific collaborator, School of Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece.

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.