Κωνσταντίνος Τζιόμαλος

Εικόνα Κωνσταντίνος Τζιόμαλος

Γνωστικό αντικείμενο: 

Παθολογία
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

Μετεκπαίδευση στο Department of Clinical Biochemistry (Vascular Prevention Clinic), Royal Free Campus, University College London Medical School, University College London (UCL), London, United Kingdom (9/2014). Μέσω του Προγράμματος δια βίου εκπαίδευσης - πρόγραμμα Erasmus για εκπαίδευση προσωπικού.

Μετεκπαίδευση στο Stroke and Dementia Research Centre, St George's Hospital, St George's University of London, London, United Kingdom (6/2013). Μέσω του Προγράμματος δια βίου εκπαίδευσης - πρόγραμμα Erasmus για εκπαίδευση προσωπικού.

Μετεκπαίδευση στο Department of Neurology, University of Zürich, Zürich, Switzerland (4/2012). Μέσω του Προγράμματος δια βίου εκπαίδευσης - πρόγραμμα Erasmus για εκπαίδευση προσωπικού.

Μετεκπαίδευση στο Department of Clinical Pharmacology, St. Thomas' Hospital, King’s College, London, United Kingdom (8/2011). Μέσω του Προγράμματος δια βίου εκπαίδευσης - πρόγραμμα Erasmus για εκπαίδευση προσωπικού.

Επιστημονικός συνεργάτης στο Department of Clinical Biochemistry (Vascular Prevention Clinic), Royal Free Campus, University College London Medical School, University College London (UCL), London, United Kingdom (4/2007-8/2007 και 8/2008-7/2009). Με υποτροφία της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης.

Μεταδιδακτορική έρευνα στο Stem Cell Institute and Cardiovascular Research Laboratory, Division of Cardiology, Miller School of Medicine, University of Miami, USA. (9/2007-7/2008) Με υποτροφία της Ελληνικής Αντιυπερτασικής Εταιρείας.

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.