Λεωνίδας Ζεπειρίδης

Εικόνα Λεωνίδας Ζεπειρίδης

Γνωστικό αντικείμενο: 

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

IN VITRO MATURATION OF OOCYTES

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.