Κωνσταντίνος Νάτσης

Εικόνα Κωνσταντίνος Νάτσης

Γνωστικό αντικείμενο: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

ANATOMICAL INSTITUD MEDICAL SCHOOL COLOGNE GERMANY

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.