Κωνσταντίνος Φωκάς

Εικόνα Κωνσταντίνος Φωκάς

Γνωστικό αντικείμενο: 

Ψυχιατρική
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

National Hospital for Nervous Deseases, London, UK, 1989-1990.

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.