Αγγλόγλωσσο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας, της αναπτυξιακής του στρατηγικής με γνώμονα της αριστεία και με βάση το αναμορφωμένο ελληνόγλωσσο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών, το Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ έχει εντάξει στον προγραμματισμό του τη λειτουργία προπτυχιακού προγράμματος σπουδών ιατρικής στην αγγλική γλώσσα. Το υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο των μελών ΔΕΠ του Τμήματος, με την πολυετή εμπειρία τους στην ιατρική εκπαίδευση, οι αναβαθμισμένες δομές και η ογδοντάχρονη καταξιωμένη λειτουργία του Τμήματος αποτελούν εγγύηση για το υψηλό επίπεδο του προγράμματος, το οποίο ανταποκρίνεται στις σύγχρονες διεθνείς ανάγκες και εκπαιδευτικές διαδικασίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Αγγλόγλωσσο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ, ανατρέξτε στην επίσημη ιστοσελίδα του: https://eng.med.auth.gr.

 

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.