Ακαδημαϊκοί Βοηθοί (Fellowship)

Με απόφαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ (συνεδρίαση 2965/29 και 30-8-2018, ΦΕΚ 302/7-2-2019, τ.Β') θεσμοθετήθηκαν από το ΑΠΘ «Μετεκπαιδευτικά Προγράμματα Εξειδίκευσης» (Fellowship) του Τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας.

Η σχετική απόφαση προβλέπει ότι οι εκπαιδευόμενοι στα προγράμματα αυτά ονομάζονται είτε Κλινικοί Ακαδημαϊκοί Βοηθοί (Clinical Fellow) είτε Ακαδημαϊκοί Βοηθοί Έρευνας (Research Fellow), ανάλογα με τη φύση του Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος Εξειδίκευσης. Επίσης, η σχετική απόφαση προβλέπει ότι προκειμένου να ενταχθεί θεσμικά ο Ακαδημαϊκός Βοηθός στο Πανεπιστήμιο, λαμβάνει την ιδιότητα του Ακαδημαϊκού Υποτρόφου με διαδικασίες προκήρυξης, αξιολόγησης και επιλογής όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. Ο θεσμός του Ακαδημαϊκού Υποτρόφου εξασφαλίζει στον Ακαδημαϊκό Βοηθό την πρόσβαση σε κλινικό έργο στα Νοσοκομεία, πέραν του Εκπαιδευτικού και Ερευνητικού έργου, το σύνολο των οποίων καλείται κατά περίπτωση ο Ακαδημαϊκός Βοηθός να υπηρετήσει.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το θεσμικό πλαίσιο προκήρυξης, αξιολόγησης και επιλογής του νέου θεσμού των Ακαδημαϊκών Βοηθών (fellows) είναι το ίδιο με αυτό των Ακαδημαϊκών Υποτρόφων.

Στα επισυναπτόμενα αρχεία, στο τέλος της σελίδας, μπορείτε να βρείτε:

 1. Το ΦΕΚ 302/7-2-2019, τ.Β' που περιλαμβάνει και το υπόδειγμα πρότασης Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος Εξειδίκευσης (Fellowship).
 2. Τα απαιτούμενα έντυπα για υποβολή πρότασης Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος Εξειδίκευσης (Fellowship):
 3. Την φόρμα αξιολόγησης των προτάσεων Μετεκπαιδευτικών Προγραμμάτων Εξειδίκευσης.

 

Έως τώρα έχουν εγκριθεί τα παρακάτω Μετεκπαιδευτικά Προγράμματα Εξειδίκευσης/Fellowship:

 1. Στην αριθμ. 46/2-7-2019 συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής (ΦΕΚ 302/7-2-2019):
  1. Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα εξειδίκευσης στην «Αιμοκάθαρση» με υπεύθυνο τον κ. Λιακόπουλο.
  2. Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα εξειδίκευσης στην «Εξειδίκευση Δ.Γ. Ωραιόπουλος (D.G. Oreopoulos fellowship) - Περιτοναϊκή Κάθαρση» με υπεύθυνο τον κ. Λιακόπουλο.
  3. Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα εξειδίκευσης στην «Ακοολογία» με υπεύθυνους τους κ.κ.: Μάρκου και Νικολαΐδη.
  4. Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα εξειδίκευσης στην «Ακοολογία-Νευροωτολογία-Ωτοχειρουργική» με υπεύθυνο τον κ. Ψύλλα.
  5. Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο «Γλαύκωμα» με υπεύθυνο τον κ. Τοπούζη.
    
 2. Στην αριθμ. 11/26-11-2019 συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής:
  1. Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εξειδίκευσης/Fellowship στην «Χειρουργική Παχέος Εντέρου και Πρωκτού» με υπεύθυνους τους Καθηγητές κ. κ.: Α. Μιχαλόπουλο και Σ. Αποστολίδη.
  2. Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εξειδίκευσης/Fellowship στην «Χειρουργική Ενδοκρινών Αδένων» με υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Θ. Παπαβραμίδη.
 
 

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.