Ακαδημαϊκοί Βοηθοί (Fellowship)

Με απόφαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ (συνεδρίαση 2965/29 και 30-8-2018, ΦΕΚ 302/7-2-2019) θεσμοθετήθηκαν από το ΑΠΘ «Μετεκπαιδευτικά Προγράμματα Εξειδίκευσης» (Fellowship) του Τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας.

Η σχετική απόφαση προβλέπει ότι οι εκπαιδευόμενοι στα προγράμματα αυτά ονομάζονται είτε Κλινικοί Ακαδημαϊκοί Βοηθοί (Clinical Fellow) είτε Ακαδημαϊκοί Βοηθοί Έρευνας (Research Fellow), ανάλογα με τη φύση του Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος Εξειδίκευσης. Επίσης, η σχετική απόφαση προβλέπει ότι προκειμένου να ενταχθεί θεσμικά ο Ακαδημαϊκός Βοηθός στο Πανεπιστήμιο, λαμβάνει την ιδιότητα του Ακαδημαϊκού Υποτρόφου με διαδικασίες προκήρυξης, αξιολόγησης και επιλογής όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. Ο θεσμός του Ακαδημαϊκού Υποτρόφου εξασφαλίζει στον Ακαδημαϊκό Βοηθό την πρόσβαση σε κλινικό έργο στα Νοσοκομεία, πέραν του Εκπαιδευτικού και Ερευνητικού έργου, το σύνολο των οποίων καλείται κατά περίπτωση ο Ακαδημαϊκός Βοηθός να υπηρετήσει.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το θεσμικό πλαίσιο προκήρυξης, αξιολόγησης και επιλογής του νέου θεσμού των Ακαδημαϊκών Βοηθών (fellows) είναι το ίδιο με αυτό των Ακαδημαϊκών Υποτρόφων.

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.