Οδηγίες διοργάνωσης εξ αποστάσεως εξετάσεων με ερωτήματα πολλαπλής επιλογής και επιτήρηση μέσω Zoom

 

Οδηγίες διοργάνωσης εξ αποστάσεως εξετάσεων με ερωτήματα πολλαπλής επιλογής και επιτήρηση μέσω Zoom

Στα τρία έγγραφα που επισυνάπτονται στο κάτω μέρος της σελίδας αυτής, θα βρείτε αναλυτικές οδηγίες για τη διοργάνωση εξ αποστάσεως εξετάσεων (μέσω elearning.auth.gr) με ερωτήματα πολλαπλής επιλογής (Quiz) και επιτήρηση μέσω Zoom.

Οι οδηγίες συντάχτηκαν από το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, Ιατρικής Πληροφορικής και Βιοϊατρικής - Απεικονιστικών Τεχνολογιών του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ και περιγράφουν την διαδικασία στην ευρύτερη δυνατή μορφή που μπορεί να πάρει (μεγάλο πλήθος φοιτητών από τα Τμήματα Ιατρικής και Οδοντιατρικής, πολλά επί μέρους δωμάτια στο Zoom και αρκετούς επιτηρητές). Ο κάθε διδάσκοντας μπορεί να την ακολουθήσει ως έχει ή να την περιορίσει κατά το δοκούν και να την απλουστεύσει όσο χρειάζεται για να την προσαρμόσει στις ανάγκες του μαθήματός του.

 

 

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.