Προϋποθέσεις παραχώρησης Αιγίδας από το τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ

Με τη θέσπιση του κανονισμού παραχώρησης αιγίδας το Τμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ. επιδιώκει την καθιέρωση κριτηρίων επιστημονικής αξιοπιστίας των αιτούντων και διασφάλιση του θεσμικού της κύρους. Οι αιτήσεις εξετάζονται από την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας του τμήματος Ιατρικής.
 
Βασικές προϋποθέσεις για την χορήγηση αιγίδας είναι:
 
Κατάθεση αιτήματος (φόρμα παραχώρησης αιγίδας) στη Γραμματεία της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας (sakka@auth.gr) τουλάχιστον 3 μήνες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης της διοργάνωσης, συνοδευόμενη από:
 • ηλεκτρονική επιστολή του “Οργανωτή” και
 • το Επιστημονικό πρόγραμμα
Στο αίτημα πρέπει να περιλαμβάνονται οι εξής πληροφορίες:
 • Τίτλος διοργάνωσης 
 • Τύπος διοργάνωσης
  • Διεθνές Συνέδριο Εσωτερικού
  • Πανελλήνιο Συνέδριο
  • Ημερίδα
  • Διημερίδα
  • Διαδικτυακό Πανελλήνιο Συνέδριο
  • Διαδικτυακή Ημερίδα/Διημερίδα
  • Webinar
  • Εκδήλωση ενημέρωσης κοινού
 • Φορέας Οργάνωσης 
 • Υπεύθυνος / Υπεύθυνοι διοργάνωσης 
 • Website Φορέα Οργάνωσης (εάν υπάρχει)
 • Ημερομηνίες Έναρξης/Λήξης 
 • Τόπος Διεξαγωγής
 • Χώρος Διεξαγωγής (Επωνυμία Συνεδριακού Κέντρου, Ξενοδοχείου κλπ.) 
 • Γραμματεία Εκδήλωσης (εάν υπάρχει)
 • Συνοπτική περιγραφή του σκοπού και των στόχων της διοργάνωσης
 • Έγκριση ΕΟΦ
 • Έγκριση ΣΦΕΕ
 
 • Για διοργανώσεις, οι οποίες έχουν αποκλειστικά προωθητικό χαρακτήρα φαρμάκων δεν χορηγείται αιγίδα.
 • Στους Συλλόγους Ασθενών παραχωρείται αιγίδα εφόσον:
  • αποτελούν Μη Κερδοσκοπικό Νομικό Πρόσωπο Κοινωφελούς Χαρακτήρα (στην αίτηση να αναφέρεται ο αριθμός της σχετικής δικαστικής απόφασης σύστασης)
  • η διοργάνωση δεν έχει προδήλως προωθητικό χαρακτήρα προϊόντων, φαρμάκων ή μηχανημάτων.
 
Η αιγίδα του Τμήματος Ιατρικής θεωρείται τιμητική για όλες τις διοργανώσεις και παραχωρείται δωρεάν.
 
Με την παραχώρηση της αιγίδας ο Οργανωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση:
 
 • Να απευθύνει σχετική πρόσκληση ώστε στην εναρκτήρια τελετή να προσφωνήσει ο Πρόεδρος ή ο Αναπληρωτής Πρόεδρος ή μέλος ΔΕΠ που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος Ιατρικής
 • Να αναφέρει ότι η διοργάνωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Τμήματος Ιατρικής σε κάθε δημόσια προβολή της δράσης σε οποιοδήποτε Μ.Μ.Ε.
 • Η φράση «Υπό την Αιγίδα του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ.», προβάλλεται με ευθύνη του διοργανωτή φορέα, κάτω από τον τίτλο της διοργάνωσης και σε σαφές και διακριτό ειδικό πλαίσιο, σε όλα τα έντυπα (π.χ. αφίσες, προγράμματα, τρίπτυχα φυλλάδια, προσκλήσεις, προγράμματα κτλ.), σε διαφημίσεις κάθε είδους που προορίζονται για ραδιοφωνική, τηλεοπτική ή με οποιοδήποτε άλλο ψηφιακό ή αναλογικό μέσο ή φορέα ήχου και εικόνας μετάδοση και αναπαραγωγή σε κάθε μορφής Μ.Μ.Ε. (π.χ. ιστοσελίδες, social media, blogs κτλ.), και γενικότερα σε κάθε μέσο προβολής που θα χρησιμοποιήσει ο “Οργανωτής” για τη δημοσιοποίηση και ανάδειξη της διοργάνωσης
 • Ο αιτών φορέας δεσμεύεται να διαθέτει ειδικό χώρο (αν ζητηθεί από το Τμήμα Ιατρικής) στον χώρο υλοποίησης της διοργάνωσης, στον οποίο θα παρέχεται ενημερωτικό υλικό του Τμήματος Ιατρικής. Εναλλακτικά ο φορέας δεσμεύεται να διανείμει το εν λόγω υλικό στους συμμετέχοντες μαζί με προωθητικό υλικό που αφορά τη διοργάνωση.
Για την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ
-Ο Πρόεδρος- - Ο Αν. Πρόεδρος-
Γ. Δημητριάδης Γ. Παπαζήσης

 

Επισυναπτόμενα αρχεία: 

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.