Αίθουσες

Τα μαθήματα του Τμήματος Ιατρικής πραγματοποιούνται σε 11 αμφιθέατρα και σε ένα πλήθος αιθουσών διδασκαλίας και εργαστήρια, που είναι διάσπαρτα τόσο στους χώρους του Τμήματος εντός της Πανεπιστημιούπολης όσο και στους χώρους των συνεργαζόμενων Νοσοκομείων.

Στο κτίριο Νέων Αμφιθεάτρων (όπου εδράζεται και η διοίκηση του Τμήματος) βρίσκεται το αμφιθέατρο Α’ που με 500 θέσεις είναι το μεγαλύτερο του Τμήματος. Ακολουθούν στο ίδιο κτίριο το αμφιθέατρο Β’ με 300 θέσεις, το Γ’ με 110 και τα Ε’ και ΣΤ’ 70 θέσεων το καθένα.

Στο χώρο του Πανεπιστημίου βρίσκεται επίσης το αμφιθέατρο του Ανατομείου «Αλέξανδρος Σάββας» με 360 θέσεις.

Εκτός της Πανεπιστημιούπολης υπάρχουν δύο αμφιθέατρα στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, το «Κωνσταντίνος Τριαρίδης» 250 θέσεων και το αμφιθέατρο των Νευροεπιστημών 200 θέσεων. Άλλα δύο αμφιθέατρα στεγάζονται στο Νοσοκομείο Ιπποκράτειο στο κτίριο Γ’ και στο κτίριο Δ’ με 200 θέσεις το καθένα ενώ ένα τελευταίο βρίσκεται στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου με δυναμικότητα 150 θέσεων.

Επιπροσθέτως, όλα τα Εργαστήρια και οι περισσότερες Κλινικές διαθέτουν δικές τους αίθουσες διδασκαλίας δυναμικότητας συνήθως 20 έως 50 θέσεων.

Στις αρχές του 2018 παραδόθηκε προς χρήση το ανακατασκευασμένο σε επίπεδη αίθουσα πρώην αμφιθέατρο Δ’, ως Αίθουσα Μεταπτυχιακών Σπουδών, δυναμικότητας 38 θέσεων, με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας.

Στην εφαρμογή classSchedule.auth του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΑΠΘ, στη διεύθυνση: https://classschedule.auth.gr/#/rooms?unit=68, είναι διαθέσιμος ο κατάλογος των αιθουσών του Τμήματος και η χρήση τους.

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.