Πρόσβαση σε υπολογιστή Γραμματείας ΑΠΘ από το χώρο σας

Αν είστε προσωπικό Γραμματείας του ΑΠΘ παρακολουθείστε στο παρακάτω βίντεο πως μπορείτε να συνδεθείτε σε γραμματειακό υπολογιστή, από υπολογιστή εκτός πανεπιστημίου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να διαθέτετε ακαδημαϊκή ταυτότητα ή USB token με ενσωματωμένο ενεργό πιστοποιητικό.

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.