2° ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

Η Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική διοργανώνει το 2ο Θερινό Σχολείο Εσωτερικής Παθολογίας, διάρκειας 3 εβδομάδων, από 14 Ιουλίου έως 1 Αυγούστου 2014. Το Θερινό Σχολείο απευθύνεται σε φοιτητές Ιατρικής και σε νέους ιατρούς που επιθυμούν να ανανεώσουν τις γνώσεις τους σε θέματα Εσωτερικής Παθολογίας. Στόχοι του Θερινού Σχολείου είναι:

  1. Η διδασκαλία της μεθοδολογίας για την ορθολογιστική διαγνωστική προσέγγιση του ασθενή (ιστορικό, κλινική εξέταση, διαφορική διάγνωση).
  2. Η ανάλυση των παθοφυσιολογικών μηχανισμών που συμμετέχουν στην παθογένεια των νοσημάτων.
  3. Η εξάσκηση σε απλές ιατρικές πράξεις.
  4. Η εξοικείωση με νεότερες διαγνωστικές μεθόδους.
  5. Η επιλογή των κατάλληλων θεραπευτικών μεθόδων, παλαιότερων και νεότερων.
  6. Η προσέγγιση της διεθνούς βιβλιογραφίας.
  7. Η διδασκαλία του τρόπου παρουσίασης μίας ενδιαφέρουσας περίπτωσης ασθενή.

Στο τέλος του Θερινού Σχολείου θα χορηγηθεί πιστοποιητικό συμμετοχής. 

Ο Διευθυντής της Κλινικής 

Καθηγητής Αστέριος Καραγιάννης 

Ημερήσιο Πρόγραμμα Θερινού Σχολείου
 

Πρόγραμμα Μαθημάτων Θερινού Σχολείου

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.