Επιτροπή

02. Επιτροπή προπτυχιακού προγράμματος σπουδών

Διοικητική υποστήριξη: Δημήτριος Νεράντζης: τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 999904, e-mail: dnera@auth.gr.

Συντονιστές

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.