Επιτροπή

06. Επιτροπή βιοηθικής και δεοντολογίας

Οι στόχοι της Επιτροπής είναι:

  •  η συνέχιση του έργου που προσφέρει ήδη η Επιτροπή ως ουσιαστική «Ethical Committee» αλλά και ως Επιτροπή Δεοντολογικής Συμπεριφοράς των μελών του Τμήματος.
  •  ο έλεγχος τήρησης των κανόνων και της νομοθεσίας σε ερευνητικά πρωτόκολλα, διδακτορικές διατριβές, πειραματικές μελέτες, χρήση πειραματόζωων κ.λ.π.
  •  η σύνταξη κώδικα διενέργειας και δημοσίευσης της έρευνας των καθηγητών και λεκτόρων.
  •  η στενή συνεργασία με τις Επιτροπές Ερευνών και Διδακτορικών Διατριβών.

Συντονιστές

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.